Fotoalbum

Fritids huset  ,,OKKARA,,   Som  Betyder vores på  Færørsk

Stifter af Legatet : Forstander frk, Mathilde Jacobsen som var født på,  Færøerne---
                                     Opførte et Sommerhus i  1954

Huset har nu fået en afløser,    Et nyt ,, OKKARA,,
i samme stil.  som det gamle.